ข้อมูลทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ของสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย ๒

 

ข้อมูล

จำนวน

พื้นที่ (ตร.กม.)

๐.๘๓

ประชากร (คน)

๔๖,๒๑๘

ชาย (คน)

๒๕,๙๖๐

หญิง (คน)

๒๐,๒๕๘

ชุมชน (แห่ง)

๑๐

เขตการปกครอง

 

แขวง

     (แขวง)

เขต

     (เขต)

สถานศึกษา

 

ประถมศึกษา

      (โรงเรียน)

มัธยมศึกษา

      (โรงเรียน)

อุดมศึกษา 

-

ศาสนสถาน     

 

วัด

      (วัด)

มัสยิด (เอกชน)

      (มัสยิด)

โบสถ์คริสต์

      (โบสถ์)

ศาลเจ้า   

๑๐    (ศาลเจ้า)

ธนาคาร

๑๙     (ธนาคาร)

ร้านทอง ร้านอัญมณี

๑๗     (ร้าน)

ร้านสะดวกซื้อ  

       (ร้าน)

สถานีบริการน้ำมัน

-

ปั๊มแก๊ส

       (ปั้ม)

ศูนย์การค้า

       (แห่ง)

ร้านอาหาร ภัตตาคาร

๑๑     (ร้าน)

สถานบริการ ใน ม.๓ แห่ง พรบ.

สถานบริการ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖

อู่ซ่อมรถ

       (อู่)

เต็นท์รถยนต์มือสอง

-

ร้านรับซื้อ-จำหน่ายอะไหล่รถประเภทต่าง ๆ มือสอง

       (ร้าน)

ร้านค้าของเก่า

๒๕     (ร้าน)

ร้านรับซื้อเศษเหล็ก โลหะ วัสดุเหลือใช้(แห่ง)

ร้านอินเตอร์เน็ต (แห่ง)

๑๐

ร้านรับซื้อ-จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ(แห่ง)

โรงแรม (แห่ง)

๑๖

คอนโดมิเนียม (แห่ง)

อพาร์ตเม้นท์ แฟลต คอร์ต แมนชั่น

เกสต์เฮ้าส์ (แห่ง)

๑๓

สถานที่ท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์ (แห่ง) 

โบราณสถาน (แห่ง)

-

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (แห่ง)

-

หมู่บ้านจัดสรร

-

สะพานลอยคนข้าม (แห่ง)

-

 

อัตราเฉลี่ยของตำรวจ ๑ นาย ต่อประชากร คือ ๒๘๑ คน

 

447 ถนนพลับพลาไชย   แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานครฯ  10100   โทร. 02-226-2148-52 , 02-222-4881 , โทรสาร 02-225-7434